Отпушване на канали, дренажи, водно налягане, тръби

Posted on март 14th, 2012 by

Както за бетонните, така и за тухлените канали при наличие на подпочвена вода, преди полагане на основата им се поставя дренаж, който поема и отвежда подпочвената вода и позволява удобното изграждане на канала на сухо. На е посочено устройството (напречният разрез) на този дренаж.
При терен, състоящ се от влачещи пясъци и силно водоносен, какъвто обикновено се среща край големи реки със слаби наклони (като в гр. Пловдив, гр. Пазарджик), дренажът не може да бъде изпълнен, както са дадени примери в канализационната практиката . Тук изкопът на дъното на канала се прави по цялата му широчина и с 30—40 см по-дълбок, като предварително се забиват и шпунтови огради. Тази удълбочена част се изпълва цялата с дренажен чакъл, в който се поставят дренажните тръби (в един или два реда според количеството на подпочвените води). Над най-горния пласт от дребен чакъл се излива постен бетон (с цимент 80—100 кг/м3), дебел 8—10 см. Върху този пласт бетон се нареждат каналните тръби или се изграждат каналите на място в това число и изходите за отпушване на канали.
Шпунтовите огради не се изваждат от изкопа.
За правилно функциониране на дренажа се препоръчва дренажната вода да се влива колкото е възможно по-често в канализационната мрежа чрез заустване във всяка подходяща за това шахта. Най-удобни за тази цел са шахтите със спад. При смесената канализация това става още по-удобно и в преливниците.
Паралелно с построяването на канала трябва да се изграждат и ревизионните шахти, които позволяват удобното му изпитване на водно налягане.
Изпитване на положените канали на водно налягане за правилното им функциониране и действие /отпушване на канали, почистване на канали/.
След полагането им тръбите се засипват по средата с мека пръст на височина 20—30 см, като връзките се оставят свободни, за да могат да бъдат проверени.
Каналите се изпитват обикновено на водно налягане 3—4 м, т. е. толкова, колкото би се получило при запушване на канала до уличното платно. На е дадена схема за начина на изпитване на положен канализационен клон между две ревизионни шахти за отпушване на канали. Тръбите се напълват с вода чрез фунията в горната шахта. Тогава се минава по канала и се проверява дали някъде не пропуска. Местата с дефекти се отбелязват, след което каналът се изпразва и дефектите се поправят (обикновено чрез допълнително измазване с циментов разтвор). След това тръбите отново се напълват с вода и каналът се проверява наново. Това изпитване се повтаря, докато се получи напълно плътен канал.


Posted in Отпушване на канали | Tagged , | 2 Comments

2 Responses to “Отпушване на канали, дренажи, водно налягане, тръби”

  1. Здравко каза:

    Уважаеми господа, живея в къща която се намира в с.Мало Бучино. Къщата има изградена дренажна система, но без вертикални шахти за почистване. На практика положената дренажна тръба с ф 100 образува правоъгълник със заоблени ъгли като едната страна на правоъгълника е удължена /продължена/ и влиза в яма за вода. Моля да ми отговорите можете ли с наличната си техника да ,,продухате“ тръбата и да я отпушите, защото в момента при силен и продължителен дъжд влиза вода в мазето на къщата, нещо което до преди година не се случваше? Колко би струвала тази услуга, кога може да се извърши и гарантирате ли, че тръбата ще се отпуши? Благодаря! С пожелания за успех очаквам отговора ви! Здравко

    • каза:

      Привет, досега в нашата практика сме правили няколко опита за отпушване на дренажни тръби и не са били успешни /на практика трудно се запушва др. тръба/, налагало се е ремонт. Дренажните тръби са по-слаби, чупят се и са за ремонт.

Вашият коментар