Отпушване на канали

Posted on февруари 19th, 2014 by

Ние предлагаме поръчкови услуги за промиване, отпушване на канализация и ефективни решения, за да отстраним запушванията и главоболията, бързо и ефективно. Ние активно се стремим да разберем изискванията на нашите клиенти, за да се осигури успешна битова услуга за отпушване на канали и почистване. Ние вярваме, че е важно да се изгради и поддържа професионални взаимоотношения с всички наши клиенти, с цел да съдействаме на работата възможно най-ефективно при намаляване на всички разходи и престоите до минимум.

Ние имаме дългогодишен опит и експертни познания в канализационната сфера, разбиране и прогнозиране на всички възможни проблеми, които могат да се случат в работния процес и работиме в партньорство с други фирми в бранша от всякакво естество и всички сектори, и се радваме, че сме в
състояние да се преценим и да идентифицираме нуждите на всяка отделна работа. Нашите стабилни системи за управление са проектирани, за да се сведе до минимум риска за нашите служители, персонал, членовете на обществото и околната среда. Ние поемаме отговорността за нашето здраве и безопасност, много сериозно при всички операции по отпушване на канали. Дали ще изискват от нас за основен размер проект, или просто еднократно почистване, ние имаме познания и опит в работата с всички тях.

Нашите услуги включват почистване на вътрешността на канала, почистване на ревизионната шахта, ако е необходимо извършваме и ремонт, както и поддръжка. Ние имаме съвременно възможности и ноу-хау в предоставяне на решения за всички тях.
Нашата разнообразна апаратура на превозните средства и усъвършенствани техники означава, че имаме съответна мощност и наличния капацитет да се справят с всякакви размери канализационни обекти. Нашите мощни вакуум помпи за отпушване на канали ще се справят със всеки възникнал проблем и ще го отстранят с нужното промиване на утайките. Дори и в каналите да са попаднали течни отпадъци от пясък, както и предмети и чакъл, което означава, че каквото и да се нуждае от почистване, отпушване, премахване или унищожение, ние имаме опит и способност за изпълнението на всички нужди на нашите клиенти.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentДъждовни води и отвеждането им от сградите

Posted on февруари 1st, 2014 by

Дъждовни и снежни води от покривите на сградите се отвеждат с вертикални водосточни тръби, прекарани по външните стени на сградата или в самата сграда, покрай колони, стени или ферми. Водосточните тръби започват с фунии за приемане на дъждовната вода, които се разполагат на разстояние една от друга най-много от 25 до 30 м, те могат да се използват и за отпушване на канали при необходимост. При равни покриви, фуниите се разполагат обикновено на 15 м една от друга. Съществуват различни конструкции водосточни фунии.Водосточната фуния трябва да приема
всичката вода, стекла се от покрива към нея, и да задържа по-падналите там предмети (листа, хартия, камъчета и пр.). Диаметрите на водосточните фунии и тръби се приемат 50, 75, 100 и 150 мм съобразно с площта, от която се стича водата.

Водосточните тръби се правят от муфени чугунени тръби с наклон 1 до 5%. Муфите се изпълват с циментов разтвор. Когато дължината им е по-голяма от 15—20 м, по тях се оставят отвори за ревизия и почистване. Към една водосточна тръба може да се присъединят две или повече водосточни фунии. Когато конструктивните особености на сградата не позволяват да се предвидят достатъчно вертикални водосточни клонове, дължините и диаметрите на отводните тръби могат да нараснат значително. По икономически съображения диаметърът се приема до 200 мм.

Водосточна мрежа за дъждовна вода.
Водосточните тръби не трябва да се разполагат над различни производствени устройства и особено над електрическа апаратура, за да не причинят щети при евентуални повреди или прокапване на дъждовна вода от тръбните връзки, както ида няма на тези места отвори за отпушване на канали.
Вертикалните водосточни клонове приемат дъждовната вода от хоризонталните отклонения и я отвеждат в хоризонталната мрежа под приземието или мазето. Те се изработват от чугунени канализационни тръби с диаметър 100, 125 или 150 мм. За балкони, ложи и др. с площ до 25 кв.м  се допускат тръби с диаметър 50 мм.

Във високи сгради, където водният напор в основите на вертикалните клонове в случай на запушване може да стане доста голям (2, 3 и повече атмосфери), се употребяват водопроводни чугунени тръби или стоманени противо-корозионни тръби (поцинковани, хромирани и др.).
В минало време вместо чугунени тръби се употребяват азбесто-циментови или пластмасови тръби, които се предпазват от външни удари.
Вертикалните клонове в жилищни и обществени сгради се полагат скрити — от вътрешната страна на външните зидове.
В такъв случай на долния им край и през 15 м по височина се предвиждат ревизионни отвори за ревизиране и отпушване на канали.
Отвеждането на битовите или производствените канални води във водосточните тръби по принцип не се допуска: допуска се отвеждане само на сравнително чисти канални води (от питейни фонтанчета, охладителни агрегати и пр.), когато няма опасност от замръзване на водата във водосточната мрежа.

Posted in Водопроводчик | Tagged | Leave a comment