Почистване и отпушване на канали и канални мрежи

Posted on декември 19th, 2014 by

Почистване на канализацията е потребно преди всичко в началните участъци на канализационната мрежа, където нивото на каналите е малко, а също така и в районите с малък наклон, които участъци се отбелязват още в началото в плановете на вик дружеството. За да не се допусне отпушване на канали е добре да се измива канала, като за целта се изпуска голямо количество вода от собствен водоизточник или от пожарната инсталация в канализацията.

За сравнително малки канали измиването става най-добре като се пълни някоя ревизионна шахта, но преди това се запуши изходния канал с подходящият размер клапа специално пригодена за канала и се внимава да не остане вътре, като за целта се привързва. Когато шахтата се напълни с вода клапата се отваря и водата изтича с голямо налягане и сила като подбира утаилите се боклуци и измива каналите. Този метод може де се употреби и за отпушване на канали, но не винаги е ефикасен и затова не е много приложим а и трябва по-големи количества вода. В магазинната мрежа могат да се намерят специализирани клапи за запушване на каналите, те биват два вида: единият вид гумен балон който чрез напомпване запушва канала а другият вид, между две кръгли метални повръхности се поставя гумен пръстен, който при стягане на металните части уплътнява канала. Произвеждат се с различни размери.

Отпушване на канали и измиването им със събраната вода в шахтите не е достатъчна заради една единствена причина, че обемът на шахтите е малък и водата е недостатъчна. Ако обаче има изградени за тази цел почистващи резервоарни шахти, то те са много подходящи за измиване на каналите, като и за отпушване на канали в случай на тяхното запушване. Тези резервоарни шахти могат да се пълнят от водопроводната мрежа или ако имат специално пригодена канална мрежа за пълнене с дъждовна, подпочвена или речна вода. Пускане на водата от шахтите може да стане ръчно или автоматично. През определен период се изпускат за измиването или отпушването на каналите. Тези резервоарни шахти ако бъдат изградени могат да се ползват и за други цели, но изискват допълнителни средства и за това се избягва тяхното строителство. Друга причина за да не се изграждат е тази че камионите за отпушване на канали с вода с високо налягане промиват доста добре канализационната система а и услугите са бързи и качествени.

Според вик наредбата уличната канализация се поддържа и отпушва от дружеството което я стопанисва до първа шахта на имота, а оттам нататък вътрешната канализационна и дворна мрежа се поддържа и е за сметка на собствениците й. Като за тяхна сметка са всички средства необходими за поддръжката и ремонтът. В случай че имате проблем с канализацията ние ви предлагаме отпушване на канали и ремонт на канали в София.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a comment