Ефикасно отпушване на канализация със струя вода под високо налягане

Posted on януари 31st, 2015 by

Едно от средствата за промиване на каналите е това със струи вода под високо налягане. Германия е първата страна в Европа, която започва да прилага този метод за отпушване на канали с много голям успех още през 50-те години на миналия век, а сега той е масово разпространен. Ето и принципът на действие:

С бутална помпа, монтирана на автомобилна кола, се помпва вода при 50-60 атмосфери и повече налягане в един маркуч, дълъг 50-70 метра, с малък диаметър, издържащ високо налягане. На края на маркуча е поставена дюза с отвори откъм задната й страна. При помпенето излизащите назад водни струи от отворите на тази дюза създават реактивна сила и маркучът се вмъква бързо в канала, където е пуснат през някоя шахта или ревизионен отвор. Той навлиза навътре в канала до 50 и повече метра за около една минута даже при най тежки условия /задръствания/, и така преминавайки през запушения участък отпушва канала. Чрез косите струи на излизащата през дюзата вода същевременно се размиват утаечните нечистотии по дъното и стените на канала и така го промиват. След това маркучът се издърпва бавно обратно назад. При много голямо запушване на известен участък операцията може да се повтори, като се ползва и удърната сила предизвикана от дюзата.
С автомобилите за отпушване на канали, не се изисква кой знае какви усилия от работния състав. За да могат да се издърпат и някои по-тежки, увлечени в канала твърди предмети, на дюзата може да се прикрепи един чадърообразен стъргач, който се вкарва с маркуча в задръстени канализационен щранг и при изтеглнето му обратно довлича до шахтата тези предмети.

Насъбралите се откъртени и размити утайки от един или повече канални щрангове се измукват чрез специална вакуумпомпа, монтирана на колата с цистерна. Така не става нужда да се влиза в канализационните шахти и персоналът по поддържането работи при хигиенични условия. Буталната помпа заедно с маркуча намотан на барабан е монтиран на автомобила, на която има резервоар за чиста вода и резервоар за фекална вода изпомпвана от вакуумпомпата. Тази техника за отпушване на канали е бърза и удобна но е по-скъпа в сравнение с другите средства използвани при тази дейност.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a comment