Отпушване на канали – смрад от канали

Posted on септември 16th, 2017 by

Доста клиенти изказват болката си че, в жилищата им се носи смрад на канализация и молят за съдействие и помощ. На това основание ние които се занимаваме основно с отпушване на канали в София, решихме да направим този сайт, като обясним причините за това явление. Първо да изясним как се създава налягане в канализационните тръби. Когато пуснем водата в тоалетната чиния и пък в мивка, душ и т.н., количеството вода което тръгва по канализацията създава два вида налягане, първи вид е когато, водата избутва въздуха в канала /компресира го/, а втория когато, водата засмуква въздуха след нея. Тези две действия на водата в каналите са с различна скорост в зависимост от наклона на тръбните канали. Колкото наклона е по-голям, толкова компресията и засмукването са по-силни, като те са и в пряка зависимост от количеството вода. Ако количеството изсипана вода в канала е голямо, то и засмукването и избутването на въздуха ще бъде с по-голяма сила.

Тези сили описани по-горе създават два вида налягане, негативно /засмукване/ и положително /компресия/, които действат надолу в каналите. Когато началната вода попадне във вертикалния щранг и се ускори, като придобие по-голяма скорост от водата която я следва, поражда негативно налягане или разводнява теча. Компресионното действие /положително/ се осъществява когато, първоначалната вода по вертикалния щранг стигне хоризонтала и намали скоростта си, а идващата след нея вода увеличи скоростта си. Това налягане което се създава в каналите може да се промени ако вертикалния щранг най-отдолу е включен директно с уличния канал, без да има поставен сифон. Негативното налягане може да се промени и ако вертикалния канализационен щранг е изведен извън сградата, с отвор през който да прониква въздуха. Тази смрад може да идва и от запушени канали, и отстраняването й, ще се осъществи след идването на хората които се занимават с отпушване на канали, но може да идва и от сифоните, които са изпразнени вследствие на горе-описаните налягания.

Още един предлог за негативно действие, както вече се спомена, това е бързо изтичане на голям обем вода в канализацията, покрай друг канал /каналното отклонението на жилището отдолу/, и съединяващ се в общ канал. Когато отгоре се изсипе голямо количество вода, минавайки покрай отклонението отдолу, ще предизвика първо компресия а след това и засмукване на водата от сифона на жилището, и оттам ще влиза свободно миризмата на канал. Това е така защото налягането което се създава в тръбите от водата е по-голямо, от атмосферното при сифона. За да се избегнат тези неприятности, трябва да се осигури вентилация на каналите. Услугата която предлагаме е отпушване на канали, но ще ви консултираме и за неприятностите свързани със зловонието идващо от каналите. Когато вентилационната тръба е прекъсната или запушена, миризмата ще навлезе в сградите.


Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a comment

Вашият коментар