Дренаж и отпушване на канали

Posted on декември 28th, 2016 by

При изграждане на канализация, ако в района има подпочвена вода, преди да се поставят канализационните тръби се поставят дренажните канали, които ще прихванат подпочвените води и ще обезводнят изкопа. Затова канализацията се започва от най-долната точка и така може да фунционира веднага след полагането на тръбните канали, като се бди да не попаднат предмети и пръст и да запушат канала, ако това обачи се случи трябва да се призове управлението по отпушване на канали за да продуха канализацията. По трудно ще бъде полагането на дренажна система в равнините около реките особенно ако, подпочвените водни пластове са обилни и пясъчливи.

При такива обстоятелства изкопа се изкопава на по-голяма дълбочина и се запълва с филц, тогава се поставят дренажните канали и отново се завиват с кожух от филц и отгоре се заливат с земновлажен бетон. Върху него се поставят канализационните тръби, като се придава и необходимия наклон. Там където са местата за отпушване на канали и инспекция на канализационната система, подложния бетон е усилен и по-дебел, като може да се постави и арматура за да се избегне слягането на участъка. За добрата работа на дренажа е потребно да бъде превключван на повече места към канализацията, през определени разтояния или във всяка шахта по трасето. Когато канализационната система е от смесен тип, тогава е още по-подходящо за дренажа. Ако обаче по трасето на дренажа няма канализация, то тогава, задължително се изграждат ревизионни шахти до заустването на дренажа в канализацията, като на самото заустване също се изгражда шахта или пък се зауства в първата най-близка шахта на канализацията, от където се обслужват каналите и извършва отпушване на канали.

Шахтите имат и още една функция, да се извършва проверка но водното налягане в системата. Тази проверка се извършва след построяване на канализацията, за да се установи херметичността на каналите и връзките между отделните тръби и се извършва преди да се засипе изкопа или поне връзките. Канализацията се пробва на налягане като се пълни до височината на шахтите, нивото което би се съответствало при запушена канализация. Ако се установи теч, се отстранява и пак се пробва, докато се херметизира напълно.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a comment