Техника за машинно почистване на канали

Posted on април 20th, 2024 by

Ние предлагаме качествена канализационна услуга за отпушване и ефективно почистване на тръбите, за да се разрешат битовите, промишлените аварии безопасно, бързо и ефективно. Активно се стремим да разберем изискванията на нашите клиенти, за да се осигури успешна аварийна услуга по почистване и отпушване на канали. Стараем се, да изгради и поддържаме професионални взаимоотношения с всички наши клиенти, с цел работа ни да бъде възможно най-ефективна, като спазваме всички норми на поведение. Правим проучване при проблемните канализационни щрангове с цел да намалим до минимум престоя и да увеличим качеството на услугата.

Техника за отпушване

Ние имаме дългогодишен опит и експертни познания в подпомагането и разрешаването на подобни проблеми, разбиране и прогнозиране на всички ситуации, които могат да възникнат, както по-време на работа, така и в обзоримо бъдеще. Работим в партньорство с домоуправителни фирми от всякакъв размер и сектори, и се радваме че, сме в състояние да се преценим и да идентифицираме нуждите на всяка отделна работа. Нашите коректни цени за отпушване на канали са в диапазона на нормалното за страната, предвид инфлацията. Нашата професионална техника е приведена и се използва по начин, за да се сведе до минимум риска за нашите служители, персонал и клиентите ни. Като имаме предвид мръсната работа, която извършваме, с отговорност подхождаме към всеки възникнал проблемен и го отстраняваме по-начин, който удовлетворява и двете страни.

Малка машина за почистване на канали

Дали ще се наложи частичен ремонтен на канализацията или просто ще се реши проблема само с отпушване, ние имаме познания и опит в работата и на място се преценява дали ще са необходими ремонтни дейности. Нашите услуги включват отпушване на канализацията, почистване на каналните тръби, измиване и периодическа поддръжка, както и ремонти. Ние разполагаме с тези възможности да предоставим решения за всички тези проблеми. Нашите разнообразни инструменти прикрепени към техниката и съобразени със съответна мощност и наличния капацитет, дава възможност да се справим с всякакви мащаби на канализационната авария. Нашите познания ще позволят при нужда да се извърши и подходящият ремонт в случай че, отпушване на каналите се окаже невъзможно, ние имаме опит и способност за изпълнението на всички нужди на нашите клиенти.

Ние осигуряваме опитни екипи за почистване и отпушване на канали, които могат да предоставят и професионални поръчкови решения, за да отговарят на изискванията на всеки проект, което ни дава възможност да осигури възможно най-ефективна и ефикасна работа.

Posted in Отпушване на канали | Tagged , , | Leave a commentПочистване и отпушване на канали и канални мрежи

Posted on декември 19th, 2014 by

Почистване на канализацията е потребно преди всичко в началните участъци на канализационната мрежа, където нивото на каналите е малко, а също така и в районите с малък наклон, които участъци се отбелязват още в началото в плановете на вик дружеството. За да не се допусне отпушване на канали е добре да се измива канала, като за целта се изпуска голямо количество вода от собствен водоизточник или от пожарната инсталация в канализацията.

За сравнително малки канали измиването става най-добре като се пълни някоя ревизионна шахта, но преди това се запуши изходния канал с подходящият размер клапа специално пригодена за канала и се внимава да не остане вътре, като за целта се привързва. Когато шахтата се напълни с вода клапата се отваря и водата изтича с голямо налягане и сила като подбира утаилите се боклуци и измива каналите. Този метод може де се употреби и за отпушване на канали, но не винаги е ефикасен и затова не е много приложим а и трябва по-големи количества вода. В магазинната мрежа могат да се намерят специализирани клапи за запушване на каналите, те биват два вида: единият вид гумен балон който чрез напомпване запушва канала а другият вид, между две кръгли метални повръхности се поставя гумен пръстен, който при стягане на металните части уплътнява канала. Произвеждат се с различни размери.

Отпушване на канали и измиването им със събраната вода в шахтите не е достатъчна заради една единствена причина, че обемът на шахтите е малък и водата е недостатъчна. Ако обаче има изградени за тази цел почистващи резервоарни шахти, то те са много подходящи за измиване на каналите, като и за отпушване на канали в случай на тяхното запушване. Тези резервоарни шахти могат да се пълнят от водопроводната мрежа или ако имат специално пригодена канална мрежа за пълнене с дъждовна, подпочвена или речна вода. Пускане на водата от шахтите може да стане ръчно или автоматично. През определен период се изпускат за измиването или отпушването на каналите. Тези резервоарни шахти ако бъдат изградени могат да се ползват и за други цели, но изискват допълнителни средства и за това се избягва тяхното строителство. Друга причина за да не се изграждат е тази че камионите за отпушване на канали с вода с високо налягане промиват доста добре канализационната система а и услугите са бързи и качествени.

Според вик наредбата уличната канализация се поддържа и отпушва от дружеството което я стопанисва до първа шахта на имота, а оттам нататък вътрешната канализационна и дворна мрежа се поддържа и е за сметка на собствениците й. Като за тяхна сметка са всички средства необходими за поддръжката и ремонтът. В случай че имате проблем с канализацията ние ви предлагаме отпушване на канали и ремонт на канали в София.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали

Posted on септември 20th, 2014 by

Ние предоставяме поръчкови услуги на повикване за почистване на канали, за да отговорим на изискванията на нашите клиенти. Да работим заедно, за да очертаем целите, ние се стремим да осигурим ефикасна услуга с опитни майстори, високо квалифицирани в затворено пространство на работа, подкрепени от качествена професионална техника, оборудвани с добра екипировка за отпушване на канали. Със специализирано оборудване, ние сме в състояние да осигурим точното място и обхват на запушената канализация. От почистване и отпушване на канализации чрез използване на специализирана техника за това мероприятие, ние имаме опит и възможности за предприемане на широк спектър от действия в голям мащаб.

Запазване чистотата на околната среда в различни ситуации, като например канализационни разливи и наводнения, изискват бърз, незабавен отговор и ефективно почистване. Поради самия размер, капацитет и капацитета на нашия екип и машини, ние сме редовно призовавани и реагираме в случай на аварии. С 24 часа в денонощието, 365 дни в годината сме на повикване за услугата, която предлагаме и сме винаги на ваше разположение, за да се справим с всяка ситуация, която изисква активно, незабавен отговор. Дали е това е дъждовна или битова канализация, по-важно е че се нуждае от почистване или обслужване, ние имаме богат опит и възможности в обслужването на всякакъв канализационен проблем. Ние предлагаме услуги и решения за отпушване на канали на всеки етап от канализационната поддръжка и обслужване, от планирането и полагане на тръбите чрез почистване и оценка на условията на канализацията.

Нашите системи за видеонаблюдение се използват за идентифициране на всякакви въпроси и да оценят вътрешно състояние на тръбите, осигуряване на потвърждение и сигурност, че тръбопроводите са в добро работно състояние. Нашите опитни специалисти са високо квалифицирани и редовно предприемат мащабни канализационни операции по отпушване на канали. Всички от нашите майстори са напълно квалифицирани, с опит и са ангажирани с планирането и оценката на нуждите и изискванията на всеки случай, осигуряване безопасността на цялата работа, извършвана насърчава здравето и безопасността на себе си, персонала си и на широката общественост.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a comment