Експлоатация и отпушване на канализация в София

Posted on септември 9th, 2016 by

Предоставяме качествена услуга отпушване на канали в София от otpushvanenakanalbg.com за държавни и частни учреждения, предприятия, фирми малки и големи, сгради етажна собственост, собственици на имоти и наематели – потърсете професионалистите. Във полза на клиента е да се упоменат важни обстоятелства поради които канализацията може да се запуши.

Ако една канализационна мрежа още в самото начало бъде добре проектирана и строителя я изпълни с професионализъм, то при експлоатацията й, канализацията ще функционира много добре и специалистът по отпушване на канали би бил излишен в това число и ремонтът. Строителят трябва да осигури опитни майстори на канални системи в т.ч. подземна и надземна канализация които да извършват добре снаждането на тръбите, изграждането и измазването на ревизионните шахти, да се следи за наклона на канала, подложният бетон, засипване на канала с мека пръст или пясък /кожух/ и т.н. Ако тези действия от строителя бъдат спазени то собствениците на имотите ще имат една перфектно работеща канализация. Добре е на един строителен обект ако се установят дефекти по канализацията те да бъдат отстранени своевременно и професионално в противен случай ползвателите й ще се сблъскат с проблеми.

Още един проблем на канализацията е стопанисването й, и нейната експлоатация. Ако канализацията бъде правилно изградена с поставени на правилните места ревизионни шахти и отвори, с хубав наклон на тръбите, а ползвателите й изхвърлят в нея отпадъци от всяко естество, то тя при всички положения ще се запуши и майстора по отпушване на канали ще бъде извикан за да си свърши работата ако не се стигне и до ремонт на канала. Когато в някои имоти се извършват строителни ремонти, попадането на строителни отпадъци в канала е напълно възможно ако не се осъществява необходимият контрол от заинтересованите лица или собствениците на имотите. Навременните ремонти на канализацията и бързите действия при запушен канал, ще допринесат за удължаване на годността й.

И на края ако една канализация е неправилно построена или в определен участък са допуснати дефекти като, обратен наклон, неправилно снаждане на тръбите, неправилни ъгли на връзките, тръбите не са покрити с мека пръст или пясък /особенно в улични участъци/, не е поставен подложен бетон на ревизионните шахти /което може да предизвика слягане, а оттам денивелация и счупване на каналните тръби/ и т.н. Всичко това ще доведе до постоянни инциденти с канализацията ви, затова ви предлагаме опитен майстор по отпушване на канали, и ремонт на канали който ще реши проблемите ви.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали и подземни сградни канали

Posted on юли 14th, 2016 by

канализацияXоризонталната мрежа в сутерена приема водите от вертикалните клонове и чрез общ събирател — сградно канализационно отклонение, отвежда каналните води в уличната или дворната канализация. Вертикалните клонове, след като стигнат около 40 см под пода на избата, се насочват хоризонтално към главния или друг някой хоризонтален клон, които са предмет на отпушване на канали. Хоризонталните канални участъци в сградата, положени в земята, се правят от каменинови тръби с минимален диаметър 150 мм за клозети и 100 мм за умивалници, бани и мивки. При голям брой санитарни прибори диаметрите се определят съгласно нормите. Наклоните на тръбите са от 0,02 до 0,06. При нужда се допускат и по-малки наклони, когато се докаже или е очевидно, че при избрания диаметър няма опасност от задръстване (например оттичащите се води в по-голямата си част не са особено замърсени) или се вземат специални мерки против задръстване (по-обилно промиване). (Имахме проблеми с наклоните и хората от този сайт ни помогнаха.)

Диаметърът и наклонът на хоризонталните канални участъци към уличната канализация зависят от наклона на парцела към уличната канализация, дълбочината й, и разстоянието до нея. От наклоните зависи дали каналите ще са обект на отпушване на канали. Минимално покритие на положени под пода тръби се приема 10 см.
При големите наклони, за които са нужни големи изкопи, опасни за основите на сградите, се предвиждат шахти за убиване на скоростта или вертикални чупки. Когато дълбочината на уличната канализация е недостатъчна, за да се запази минималният наклон на хоризонталните клонове в избата, налага се те да се полагат над пода. При големи обществени сгради хоризонталните клонове се монтират обикновено в монтажни коридори, оставени в избите. Поради по-голямата дълбочина на тези коридори по същите cъображения често се налага каналните клонове да бъдат монтирани над пода или даже към тавана на монтажния коридор, но там отворите за отпушване на канали са много неудобни за работа.

В подобни случаи тръбите се закрепват към стените или тавана със стоманени скоби или се поставят върху тухлена зидария, бетонна конзолка и др. В последните два случая се употребяват каменинови тръби, а в първия случай — чугунени. Възприемането на един или друг начин зависи от конкретните условия и икономически съображения. Например при необходимост от монтиране на каменинови тръби на по-голяма височина от пода е по-добре да се приеме вариантът с бетонова козирка, отколкото с тухлена зидария, защото ще бъде по-икономична.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentУстройство на машина за отпушване на канали

Posted on май 27th, 2016 by

В последните десет петнадесет години, професионалните машините за отпушване на канали София и страната ни, навлязоха масова и са обект на гаранционна и след гаранционна поддръжка. За да работят безаварийно, безпроблемно и леко, трябва да се осигурява добра ежедневна поддръжка и обслужване. За тази цел трябва да се познава устройството на машината, нейните съставни части, агрегати и механизми. Устройството на машината за отпушване на канали не е никак сложно, но иска поддръжка.
Ето от какви части се състои машината:
1. Корпус – изработен от лека сплав /неръждаема/, в който са събрани механизмите.
2. Електромотор – с мощност от 250 вата до един киловат /в зависимост от мощността на машината/.
3. Специален шнек – предаващ движението от електромотора към спиралата за отпушване на канали.
4. Електрическа кутия – осигуряваща смяна на посоките на въртене на електромотора.
5. Ремък със зъбци – предаващ движението от електромотора към шнека.
6. Челюсти – Обикновенно с три съставни части, осигуряващи здравото захващане на спиралата.
7. Ръкохватка – посредством която се захваща спиралата или освобождава.
8. Електрически ключ – за пускане в действие на машината, както и за смяна на посоките на движение.
9. Два вида пружини – За връщане на ръкохватката към първоначално положение и за челюстите.
10. Капаци затварящи корпуса на машината за отпушване на канали – изработени от метал или пластмаса.
11. Кабел – за включване към електрозахранването.
12. Крака на машината – в зависимост от марката, краката могат да се регулират.
Работата на машината се състои в следното:
Спиралата минава през специалния отвор /шнек/, и при работа на електромотора шнека се върти, но не задвижва спиралата, докато не се натисне ръкохватката, която от своя страна затваря челюстите около спиралата и движението от електромотора се предава на спиралата. И така при натисната ръкохватка спиралата се върти докато влезе в канала, след това се дига ръчката и се подвежда нова част от пружината, тази операция се повтаря докато си стигне запушения участък.

Техниката се продава както в София, така и в по-големите градове в страната.
Гресиране на триещите се части и механизми.
За да действа безотказно уреда за отпушване на канали трябва редовно да се гресира и смазва. Някои от производителите са монтирали гресьорки, други, специални отвори с кичета за смазване. Една капка масло на триещите се части ще осигури по-дълъг живот на вашата машината.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали при дъжд

Posted on ноември 9th, 2015 by

канализацияДъждовната вода от водосточните канали се отвежда към главните хоризонтални щрангове на битовата канализация в сградата по най-целесъобразния и икономичен път, като се спазват същите изисквания, както при битовата канализация и мерките за предотвратяване на отпушване на канали. Хоризонталните клонове от водосточните тръби минават под пода на избата, тъй като това икономисва направата на изкоп, освен това се избягва разкопаване под тротоара, където има различни други инсталации (телефонна, електрическа, газова и др.).

При вкарването на дъждовните води в хоризонталната битова или производствена канализация в сутерена съществува опасност през време на дъжд евентуално да се запушат подови или други сифони, разположени в сутерена, и помещенията да се напълнят с дъждовна вода примесена с фекална. Затова при съществуване на подобна опасност, особено когато биха се нанесли големи щети на ниско разположените помещения (апаратури, складирани материали и др.), дъждовните води не се вкарват в сутерените, а се съединяват с битовата (промишлената) мрежа вън от сградата (изб. се отпушване на канали).
Хоризонталната (подземната) канализационна мрежа за дъждовни води се прави от каменинови (с асфалто гудронно уплътняване на връзките), бетонни (с азбесто циментово уплътняване на връзките). азбесто циментни тръби (с азбесто циментово уплътняване на връзките) или с пластмасови (ПВЦ) тръби на които има гумено уплътнение на връзките или специално лепило. Тръбите се полагат на дълбочина, както при битовата канална мрежа. В промишлени сгради близо до машини, източник на динамични удари, тръбите се полагат на по-голяма дълбочина или се предпазват чрез бетонни или други покривки. Ревизионни шахти на мрежата за дъждовна вода обикновено се поставят само в производствените сгради (при промяна на посоката, диаметъра, наклона, при разклонения, по прави тръбни участъци през около 25 и повече метри в зависимост от наклона, диаметъра и др.).
Вместо ревизионни шахти (за отпушване на канали) може да се предвидят отвори за ревизия и почистване.
Поради недостатъчна височина на уличната или дворната канализационна мрежа може хоризонталните участъци да се прокарат на пода, както при битовата канализационна мрежа.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentПроектиране на канализационни мрежи и отпушване на канали

Posted on юли 27th, 2015 by

Правилно проектирана канализационна мрежа с необходимите съоръжения за инспектиране и отпушване на канали е предпоставка за добра експлоатация на мрежата. Извършваме поддръжка и ремонт на канализация, като можете да се свържете с нас.
Редът, който трябва да се спазва при проектирането на канализацията на едно населено място или площадка, е следният:

1. Избор на канализационната система и на приемателя. Канализационната система се ; определя от местните условия, конфигурацията на терена, климата, количеството и интензивността на дъждовете, както и от някои градоустройствени изисквания.
2. Разбиване на канализационния обект на отделни отводнителни райони и избор ма мястото за заустването на главния събирател в приемателя.
3. Определяне начина и степента на пречистването на отточните води и избор на мястото за пречиствателна станция.
4. Определяне на важни точки от канализационния обект, които имат значение и трасето и нивелетата, трасировка на канализационната мрежа.
5. Необходимостта от понижение на подпочвените води и определяне на начините за отвеждането им. Канализацията понижава нивото на подпочвените води в населеното място, пресушава блата и мочурливи места. За целта под канализационните тръби се поставя дренаж. Количеството на дренажните води и диаметърът на дренажните тръби се определят чрез съответно проучване, в това число и специални отдушници за отпушване на канали на дренажните тръби.
6. Изчисляване на отводнителните площи за всеки участък, както и съответните йодни количества /битови и дъждовни/ и концентрирани отточни води от предприятия и заведения.
7. Надлъжно профилиране на каналната мрежа. Приема се, че средната дълбочина на дъното на канала по улиците в населените места трябва да бъде около 3 м от уличната нивелета, като земното покритие върху него е около 2 м. При скалист терен дълбочината, на която се залагат каналните тръби, може да бъде по-малка, но горната част на канала трябва да бъде най-малко 0,20 м под водопровода, около 20—30 см под границата на замръзването на почвата и 40—60 см под дъното на нормалните избени помещения.

Натоварването от постоянен и подвижен товар върху тръбите е също важен фактор, който трябва да се вземе под внимание при определяне на минималната дълбочина. При опасност от счупване или повреждане се преминава на стоманени, стомано-бетонни тръби с изводи за отпушване на канали, или тръбата се полага по-дълбоко след съответна техническа и стопанска обосновка. Максималната дълбочина, на която се залагат тръбите от канализационната мрежа, се определя след технико-икономическо изследване и обосновка. Сравняват се гравитационни и помпени варианти, като се вземат под внимание видът на почвата, подпочвената вода и т. н. Възприето е максималната дълбочина, на която се полагат канализационните тръби, да бъде до 7—8 м. Изкопи с по-големи дълбочини от 10 м се копаят като тунел.
Наклоните на каналите е желателно така да бъдат избрани, че в сухо време напълването на канала да дава очистителната скорост, а при пълен профил да не се получи по-голяма скорост от допустимата. Там, където се сменят профилите /минаване от по-малък в по-голям профил/, се образуват скокове.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentЕфикасно отпушване на канализация със струя вода под високо налягане

Posted on януари 31st, 2015 by

Едно от средствата за промиване на каналите е това със струи вода под високо налягане. Германия е първата страна в Европа, която започва да прилага този метод за отпушване на канали с много голям успех още през 50-те години на миналия век, а сега той е масово разпространен. Ето и принципът на действие:

С бутална помпа, монтирана на автомобилна кола, се помпва вода при 50-60 атмосфери и повече налягане в един маркуч, дълъг 50-70 метра, с малък диаметър, издържащ високо налягане. На края на маркуча е поставена дюза с отвори откъм задната й страна. При помпенето излизащите назад водни струи от отворите на тази дюза създават реактивна сила и маркучът се вмъква бързо в канала, където е пуснат през някоя шахта или ревизионен отвор. Той навлиза навътре в канала до 50 и повече метра за около една минута даже при най тежки условия /задръствания/, и така преминавайки през запушения участък отпушва канала. Чрез косите струи на излизащата през дюзата вода същевременно се размиват утаечните нечистотии по дъното и стените на канала и така го промиват. След това маркучът се издърпва бавно обратно назад. При много голямо запушване на известен участък операцията може да се повтори, като се ползва и удърната сила предизвикана от дюзата.
С автомобилите за отпушване на канали, не се изисква кой знае какви усилия от работния състав. За да могат да се издърпат и някои по-тежки, увлечени в канала твърди предмети, на дюзата може да се прикрепи един чадърообразен стъргач, който се вкарва с маркуча в задръстени канализационен щранг и при изтеглнето му обратно довлича до шахтата тези предмети.

Насъбралите се откъртени и размити утайки от един или повече канални щрангове се измукват чрез специална вакуумпомпа, монтирана на колата с цистерна. Така не става нужда да се влиза в канализационните шахти и персоналът по поддържането работи при хигиенични условия. Буталната помпа заедно с маркуча намотан на барабан е монтиран на автомобила, на която има резервоар за чиста вода и резервоар за фекална вода изпомпвана от вакуумпомпата. Тази техника за отпушване на канали е бърза и удобна но е по-скъпа в сравнение с другите средства използвани при тази дейност.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentПочистване и отпушване на канали и канални мрежи

Posted on декември 19th, 2014 by

Почистване на канализацията е потребно преди всичко в началните участъци на канализационната мрежа, където нивото на каналите е малко, а също така и в районите с малък наклон, които участъци се отбелязват още в началото в плановете на вик дружеството. За да не се допусне отпушване на канали е добре да се измива канала, като за целта се изпуска голямо количество вода от собствен водоизточник или от пожарната инсталация в канализацията.

За сравнително малки канали измиването става най-добре като се пълни някоя ревизионна шахта, но преди това се запуши изходния канал с подходящият размер клапа специално пригодена за канала и се внимава да не остане вътре, като за целта се привързва. Когато шахтата се напълни с вода клапата се отваря и водата изтича с голямо налягане и сила като подбира утаилите се боклуци и измива каналите. Този метод може де се употреби и за отпушване на канали, но не винаги е ефикасен и затова не е много приложим а и трябва по-големи количества вода. В магазинната мрежа могат да се намерят специализирани клапи за запушване на каналите, те биват два вида: единият вид гумен балон който чрез напомпване запушва канала а другият вид, между две кръгли метални повръхности се поставя гумен пръстен, който при стягане на металните части уплътнява канала. Произвеждат се с различни размери.

Отпушване на канали и измиването им със събраната вода в шахтите не е достатъчна заради една единствена причина, че обемът на шахтите е малък и водата е недостатъчна. Ако обаче има изградени за тази цел почистващи резервоарни шахти, то те са много подходящи за измиване на каналите, като и за отпушване на канали в случай на тяхното запушване. Тези резервоарни шахти могат да се пълнят от водопроводната мрежа или ако имат специално пригодена канална мрежа за пълнене с дъждовна, подпочвена или речна вода. Пускане на водата от шахтите може да стане ръчно или автоматично. През определен период се изпускат за измиването или отпушването на каналите. Тези резервоарни шахти ако бъдат изградени могат да се ползват и за други цели, но изискват допълнителни средства и за това се избягва тяхното строителство. Друга причина за да не се изграждат е тази че камионите за отпушване на канали с вода с високо налягане промиват доста добре канализационната система а и услугите са бързи и качествени.

Според вик наредбата уличната канализация се поддържа и отпушва от дружеството което я стопанисва до първа шахта на имота, а оттам нататък вътрешната канализационна и дворна мрежа се поддържа и е за сметка на собствениците й. Като за тяхна сметка са всички средства необходими за поддръжката и ремонтът. В случай че имате проблем с канализацията ние ви предлагаме отпушване на канали и ремонт на канали в София.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОсновни правила и схеми за канализационни мрежи и отпушване на канали

Posted on ноември 11th, 2014 by

Главно основно правило за подреждане на канализационната мрежа е отпадъчните и атмосферните води да се отвеждат по най-късия път и да бъдат удобни за ревизиране и отпушване на канали за всички канални мрежи. Като се спазва този принцип, отделните клонове се прокарват по посока на наклона на улицата, стига само да не се явят някакви особени пречки, които да наложат отклонение от него. Общата схема на канализационната мрежа на едно населено място или промишленно предприятие се определя в зависимост от конфигурацията на терена, почвените условия, формата на селището в план, местоположението на пречиствателните съоръжения, възприетата канализационна система и пр. Изградените канали на терен с по-голям наклон, където и наклона на канализацията е по-голям, отпушване на канали е много рядко, освен ако няма нарушение на цялостта на каналната тръба.

Особенни условия, които трябва да се спазват при трасирането на мрежата, са следните:
– Системно изменение на скоростите от малки към големи от горните /началните/ към долните участъци на събирателите и каналите.
– Най-стръмните улици в населеното място да се предоставят за началните канали; за събирателите в съответните им участъци с увеличение на профила им да се подбират улици с по-малък наклон, като за главния събирател се използват улиците с най-малък наклон.
– Събирателите да не се предвиждат по улици със силно променлив наклон, а да се избират улици с постепенно намаляващ се наклон. Основни канализационни схеми са следните:
А) Перпендикулярна Б) Перпендикулярна пресечена В) Паралелена или ветрилна. Г) Зонна ДиЕ) Радиална /виж схемата/.

Перпендикулярна схема – събирателите на отделните райони се проектират приблизително перпендикулярно на приемателя с добра структура на шахти за отпушване на канали и тяхното почистване. Така те получават най-малката дължина. Тази схема се прилага в редки случаи главно при разделната система за късите канали за атмосферните води или за условно чистите производствени канални води.

Перпендикулярна пресечена схема – Подобна е на перпендикулярната, като прекараните перпендикулярно или малко косо към приемателя събирателите се вливат в един главен събирател успоредно на приемателя, по един за всеки бряг: този събирател отвежда каналните води до пречиствателната станция под населеното място. Възприема се, когато канализуемият терен има по-голям наклон към приемателя и по-малък по течението му и при необходимост каналните води да бъдат пречиствани. Подходящ е за смесената система с преливници. Обикновено единият от събирателите се присъединява към този от другия бряг /гравитационно чрез дюкер или чрез изпомпване/, за да се построи само една обща пречиствателна станция. При друг случай може да се проектират и две отделни пречиствателни станции /по една за всеки бряг/.

Паралелна, или ветрилна схема – Събирателите са паралелни или почти паралелни едни на други и на приемателя. Тя е удобна при много стръмен терен към приемателя. Тук се използват по рационално отделните събиратели. Не е удобна за смесената система с преливници, но и тук трябва да има ревизионни шахти за почистване и отпушване на канали на определени места и разстояния.

Зонна /районна/ схема – прилага се, когато поради конфигурацията на терена населеното място се разделя на зони /райони/ с отделни мрежи. За отделните зони могат да се предвиждат различни канализационни системи /например за високата – смесената, а за ниската – разделната.

Радиална схема – Населеното място се разделя на отделни сектори, като всеки един от тях има развита отделна канализационна мрежа със събирател отвеждащ каналните води радиално към периферията и към съответната пречиствателна станция. Прилага се главно за големи градове, застроени на равнинна местност или с по-високо разположена централна част. Много удобна е за бъдещето разширение на града, тъй като не се налага преустройство на съществуващия колектор. Обикновенно колекторите не се нуждаят от отпушване на канали предвид големината им, но задължително се почистват от наслоените утайки. Вместо един може да се наложи предвиждането на един или два главни колектора, които, ако е възможно, се отправят към една обща пречиствателна станция. В противен случай могат да се устроят отделни пречиствателни станции.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentБдителност при работа със запушен канал

Posted on октомври 13th, 2014 by

Един ден докато прокарвали пружините на машината за отпушване на канали през вентилационният  отвор на канализацията, се случило така, че майсторът изпуснал в канала една от четири  метровите си пружини. Ядосан от случилото се, вик майсторът помислил как да си извади спиралата  от канала. Решил да слезне на долния етаж, където имало ревизионен отвор на канализацията и да  види дали случайно пружината не се е закачила там някъде. За съжаление спиралата била  пропаднала надолу и той преценил, че ще трябва да използва видео камерата, която обикновено  използвал за диагностика на канализацията и с нейна помощ, да провери точно къде е пропаднала  спиралата. След като установил в коя част на канализацията се намира, той я закачил използвайки  специален накрайник от техниката за отпушване и я хванал, и издърпал при него. Това била  щастлива развръзка на загубената в канала пружина.

Подобно преживяване се случило, когато майсторът отпушвал запушен канал през една тоалетна с 16  мм спирали. Наложило се да сложи допълнителна спирала, тъй като вече бил вкарал в канала над 15  метра от спиралите. Когато обаче извадил спиралите, му бил останала само една спирала. Тоест  заключващият механизъм, който се използва за свързване и наслагване на спиралите не е бил  хванал добре и така останалата част от спиралите останали в канала. Той отишъл в другия край на  апартамента, там където канала имал ревизионен отвор и отваряйки капачето му забелязал края на  неговата изгубена спирала. Той просто се протегнал и си я прибрал, а можело да бъде далеч по  трудоемко и неприятно.

Друг подобен случай е, когато при стандартно отпушване на канали и навлизане в канала на около  18 метра, изведнъж спиралите спряли да се въртят, били като заключени, и с още малко усилия от  страна на уреда за отпушване, почнали отново да се въртят, но при изваждането им се оказало, че  са се счупили и останалата част заедно с накрайника са останали в канализацията. Както и в  предният случай вик майсторите имали късмет, и успяли да измъкнат останалите в канала спирали.

Тези случаи показват, че при дейността отпушване на запушени канали има рискове за оборудването  предназначено за отпушването на каналите, а именно за чупене или загуба на спиралите и  накрайниците. Затова е добре всеки вик майстор занимаващ се с тази дейност, винаги да разполага  с допълнителни спирали и накрайници, така че независимо от повредите, които може да претърпи,  да може да си отпуши канала. Така на клиентите, няма да им се налага отпушването да бъде  отлагано напред във времето. Ако вече имате запушен канал и не знаете какво да правите, ето тук  е вашия отговор за решаване на проблема!

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали

Posted on септември 20th, 2014 by

Ние предоставяме поръчкови услуги на повикване за почистване на канали, за да отговорим на изискванията на нашите клиенти. Да работим заедно, за да очертаем целите, ние се стремим да осигурим ефикасна услуга с опитни майстори, високо квалифицирани в затворено пространство на работа, подкрепени от качествена професионална техника, оборудвани с добра екипировка за отпушване на канали. Със специализирано оборудване, ние сме в състояние да осигурим точното място и обхват на запушената канализация. От почистване и отпушване на канализации чрез използване на специализирана техника за това мероприятие, ние имаме опит и възможности за предприемане на широк спектър от действия в голям мащаб.

Запазване чистотата на околната среда в различни ситуации, като например канализационни разливи и наводнения, изискват бърз, незабавен отговор и ефективно почистване. Поради самия размер, капацитет и капацитета на нашия екип и машини, ние сме редовно призовавани и реагираме в случай на аварии. С 24 часа в денонощието, 365 дни в годината сме на повикване за услугата, която предлагаме и сме винаги на ваше разположение, за да се справим с всяка ситуация, която изисква активно, незабавен отговор. Дали е това е дъждовна или битова канализация, по-важно е че се нуждае от почистване или обслужване, ние имаме богат опит и възможности в обслужването на всякакъв канализационен проблем. Ние предлагаме услуги и решения за отпушване на канали на всеки етап от канализационната поддръжка и обслужване, от планирането и полагане на тръбите чрез почистване и оценка на условията на канализацията.

Нашите системи за видеонаблюдение се използват за идентифициране на всякакви въпроси и да оценят вътрешно състояние на тръбите, осигуряване на потвърждение и сигурност, че тръбопроводите са в добро работно състояние. Нашите опитни специалисти са високо квалифицирани и редовно предприемат мащабни канализационни операции по отпушване на канали. Всички от нашите майстори са напълно квалифицирани, с опит и са ангажирани с планирането и оценката на нуждите и изискванията на всеки случай, осигуряване безопасността на цялата работа, извършвана насърчава здравето и безопасността на себе си, персонала си и на широката общественост.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a comment