Техника за отпушване на канали

Posted on януари 3rd, 2021 by

Техниката се разделя на два вида – с вода под налягане така наречената woma и mut, това са камионите както и по-малки устройства (помпи), които се монтират в по-малки превозни средства със собствен резервоар за вода и такива, които се включват към водопреносната мрежа. Големите камиони приспособени за отпушване на канали са предназначени предимно за отпушване на улична канализация с по-голям диаметър на каналите, на прави участъци, като разполагат с два вида маркучи по-голям и по-малък по диаметър с различни накрайници (дюзи). Действието при отпушване на канали е следното, след подвеждане на маркуча в канализацията се подава голямо налягане на водата по маркуча към главата (дюзата), която излиза през нея посредством специални канали в обратна посока на посоката на движение и така маркуча се придвижва напред и като достигне запушеният участък посредством голямото налягане (над 150 бара) пробива и отпушва канала.

Другият вид техника за отпушване на канали това са машините. Машината действа посредством спирали, които минават през нея и чрез електромотор се придава въртеливо движение на спиралата, като спиралата влиза в канализацията.
В начало на спиралата се поставя накрайник (за мазнини, за твърди предмети и т.н.) по преценка на специалистът по отпушване на канали. Дължината на спиралата е 4,5 метра или 4 метра, като се наставят една с друга до достигане на мястото на запушването. Според различните машини за отпушване на канали, по-точно според мощността и ефективността им може да се постигне ефективност при дължина от над 50 метра, при която да се отпуши канала без големи съпротивления, но тук е от значение и диаметъра на тръбата. Според диаметъра на тръбата се използват спирали с Ф8-10-16-22-32мм., като максималният диаметър на тръбата е Ф250мм.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на запушени канали

Posted on юни 6th, 2019 by

Като правило, причината за запушване на канализационните тръби е изхвърляне на отпадъци при използването им, което води до неправилно функциониране на системата. Не забравяйте, че запушването в тръбата може да възникне поради падане на голям предмет в нея. В този случай се препоръчва използването на механичен подход за почистване на канализационната тръба.

канализация

За да се справите със запушването на канализационната тръба, можете да използвате следните общи подходи за отпушване на каналите:

1. Прости народни методи (кипяща вода или сода с оцет).
2. Химикали, които са най-популярни за премахване на органични задръствания.
3. Механичен подход. Този метод включва използването на специални стоманени спирални тела – кабел за почистване на     тръби, който се продада в магазините .
4. Хидравличен подход за отпушване на канали. В този случай канализацията може да се почисти с насочен поток вода, който се подава към системата под високо налягане чрез специализирана техника.

механичен метод
Не всеки от горе-изброените методи може да отпуши канала. За да се избере най-подходящия метод, трябва да се знае какво е причинило запушването, разстоянието до блокажа, размера на тръбата и тогава да се приложи най-удачния вариант.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали – смрад от канали

Posted on септември 16th, 2017 by

Доста клиенти изказват болката си че, в жилищата им се носи смрад на канализация и молят за съдействие и помощ. На това основание ние които се занимаваме основно с отпушване на канали в София, решихме да направим този сайт, като обясним причините за това явление. Първо да изясним как се създава налягане в канализационните тръби. Когато пуснем водата в тоалетната чиния и пък в мивка, душ и т.н., количеството вода което тръгва по канализацията създава два вида налягане, първи вид е когато, водата избутва въздуха в канала /компресира го/, а втория когато, водата засмуква въздуха след нея. Тези две действия на водата в каналите са с различна скорост в зависимост от наклона на тръбните канали. Колкото наклона е по-голям, толкова компресията и засмукването са по-силни, като те са и в пряка зависимост от количеството вода. Ако количеството изсипана вода в канала е голямо, то и засмукването и избутването на въздуха ще бъде с по-голяма сила.

Тези сили описани по-горе създават два вида налягане, негативно /засмукване/ и положително /компресия/, които действат надолу в каналите. Когато началната вода попадне във вертикалния щранг и се ускори, като придобие по-голяма скорост от водата която я следва, поражда негативно налягане или разводнява теча. Компресионното действие /положително/ се осъществява когато, първоначалната вода по вертикалния щранг стигне хоризонтала и намали скоростта си, а идващата след нея вода увеличи скоростта си. Това налягане което се създава в каналите може да се промени ако вертикалния щранг най-отдолу е включен директно с уличния канал, без да има поставен сифон. Негативното налягане може да се промени и ако вертикалния канализационен щранг е изведен извън сградата, с отвор през който да прониква въздуха. Тази смрад може да идва и от запушени канали, и отстраняването й, ще се осъществи след идването на хората които се занимават с отпушване на канали, но може да идва и от сифоните, които са изпразнени вследствие на горе-описаните налягания.

Още един предлог за негативно действие, както вече се спомена, това е бързо изтичане на голям обем вода в канализацията, покрай друг канал /каналното отклонението на жилището отдолу/, и съединяващ се в общ канал. Когато отгоре се изсипе голямо количество вода, минавайки покрай отклонението отдолу, ще предизвика първо компресия а след това и засмукване на водата от сифона на жилището, и оттам ще влиза свободно миризмата на канал. Това е така защото налягането което се създава в тръбите от водата е по-голямо, от атмосферното при сифона. За да се избегнат тези неприятности, трябва да се осигури вентилация на каналите. Услугата която предлагаме е отпушване на канали, но ще ви консултираме и за неприятностите свързани със зловонието идващо от каналите. Когато вентилационната тръба е прекъсната или запушена, миризмата ще навлезе в сградите.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали

Posted on август 4th, 2017 by

препарат за отпушване на каналиХимикалите са потребителски продукти средство, което отпушва канализационни тръби и помага да се предотврати появата на запушена канализация, реакцията започва да тече от момента на поставяне на препарата в канала. Дейността по отпушване на канали може да бъде класифицирана в три категории, в съответствие с тяхното предназначение.

Ако едно запушване на каналите на мивка, тоалетна, вана или душ са задръстени с меки препятствия като сапун, коса и мазнини, които могат да се натрупат в канала по вътрешни стени на тръбите, първият избор обикновено е препарат за отпушване, който да може да премахне отлаганията и да разложи отпадъка причинил запушването. Химикалите за отпушване на канали, не са подходящи за разтваряне на мазнините, тъй като съдържат сода каустик и проблема се задълбочава и усложнява.

При такива обстоятелства на запушени канали се търси професионално отпушване. С химикалите сполучливо се отпушват запушвания с косми и други разграждащи се вещества и материали под действието на препарата.

Втората дейност за справяне със запушен канал е използването на механични домашни прибори за отпушване на канали и тръби, предназначени за тази цел, но е важно, хора които нямат понятие от тази работа да не се опитват да отстранят проблема, защото вместо оправяне да се усложни ситуацията. В железариите се продават такива прибори за канали, които могат да свършат тази работа, но се изискват както знания, така и опит, тъй като прибора може да остане в
канализацията, и после трудно да се извади.

Последната дейност е търсене на услугата за отпушване на канали от професионално лице, извършващо тази дейност. Нашите услуги са специализирани за канализационни отпушвания и ремонти, като и за превантивна дейност, и предлагане на консултации относно правилната експлоатация на вик приборите и принадлежащата към нея инсталация. При извършване на превантивна дейност за промиване и почистване, се цели да се намали бъдещата поява на сапун, мазнини и други запушващи източници.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали и видове профили на каналните тръби

Posted on февруари 9th, 2017 by

Формата на напречните сечения на каналите се обуславя от водното количество, необходимата скорост и дълбочината на полагането им. Колкото е по голяма дълбочината толкова са и по дълбоки шахтите за отпушване на канали и другите съоръжения.
Различават се главно три основни профила: кръгли, удължени по вертикалната си ос и удължени по хоризонталната си ос.
В канализацията, особено при по-малките профили до 600 мм, кръглата форма е най-употребяваната.
Кръглият профил е изгоден при постоянно водно количество и пълнене от 0,50 h нагоре. Различават се следните форми: 1) обикновен кръгъл профил; 2) сплеснат яйцевиден ; 3) кръгъл профил с прави надставки, закръглени ъгли и дъгообразно дъно; 4) кръгъл с отстъпи (банкети); 5) петоъгълен с полукръгло покритие : 6) параболичен и т. н.
Параболичната форма се употребява при по-големите профили. Тя е статистически най-изгодна и изисква най-малко материал. Тук обикновено се приема h = 2 r.
Банкетната форма се приема при големите профили на смесените канализации и при малки наклони. Малката кръгла част е създадена, за да може да се получи необходимата скорост при малки водни количества. При канализационни проблеми от това естество можете да се обърнете към www.kanalmaistor.com които ще ви помогнат.
Удължени по вертикалната си ос. Различават се следните видове:
1) яйцевидни нормални; 2) яйцевидни нормални обърнати ; 3) яйцевидни удължени; 4) елиптични ; 5) яйцевидни сплеснати ; 6) параболични с удълбочено дъно ; 7)  параболични с плитко дъно.
В тези профили благодарение на големия хидравличен радиус скоростта на водата при малки количества и слаби наклони е чувствително по-голяма, отколкото в други сечения при същите условия. При запушване на по-големите канали, се използват големите автомобили за отпушване на канали с водни струи.
Горните форми намират приложение обикновено при смесените канализации. При малки водни количества скоростта и дълбочината са достатъчни, за да не позволят образуването на утайки. Прилагат се и канализации, отвеждащи производствени води с голямо колебание.
Най-много се употребява яйцевидният профил. Като недостатък се смята това, че той изисква по-голяма дълбочина на изкопа.
Удължени по хоризонталната си ос (сплеснати). Обикновено тези профили се характеризират с провеждането на голямо количество вода при малък пълнеж.
Този профил е благоприятенпри постоянно големи водни количества, при равни терени с подпочвена вода и тогава, когато е желателна малка дълбочина на канала. Към него спадат:

1) устообразен нормален профил. 2) полукръгъл профил със закръглено дъно и ъгли . 3) устообразен сплеснат профил. 4) полукръгъл профил с наклонени отстъпи (банкети) и малък полукръгъл профил за нечисти води. 5) полукръгъл профил с прави надставки и закръглени ъгли и дъно. 6) полукръгъл профил с плоско покритие. 7) петоъгълен профил с дъгово покритие и с плоско покритие.
За дъждовна канализация са изгодни устообразните и правоъгълните профили тогава, когато радиусът на кръглите става по-голям от 1 м. При по-големи размери петоъгълният профил е по-изгоден и от устообразния, понеже е пo-тесен, а освен това скоростта на малките водни количества при него е по-голяма. Недостатък на петоъгълното сечение е, че в конструктивно отношение е по-сложен и изисква повече материал. По трудоемки и с по-голям разход са и другите съоръжения, като например шахтите от които се извършва почистване и отпушване на канали и канализация.
Правоъгълни и полукръгли профили са удобни за отвеждане на производствена пода. При нужда могат да се надзидат и да увеличат капацитета си. Полукръглите са по-удобни в хидравлично отношение.
Трапецовидните сечения се прилагат обикновено за открити, охранителни и други канали.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentДренаж и отпушване на канали

Posted on декември 28th, 2016 by

При изграждане на канализация, ако в района има подпочвена вода, преди да се поставят канализационните тръби се поставят дренажните канали, които ще прихванат подпочвените води и ще обезводнят изкопа. Затова канализацията се започва от най-долната точка и така може да фунционира веднага след полагането на тръбните канали, като се бди да не попаднат предмети и пръст и да запушат канала, ако това обачи се случи трябва да се призове управлението по отпушване на канали за да продуха канализацията. По трудно ще бъде полагането на дренажна система в равнините около реките особенно ако, подпочвените водни пластове са обилни и пясъчливи.

При такива обстоятелства изкопа се изкопава на по-голяма дълбочина и се запълва с филц, тогава се поставят дренажните канали и отново се завиват с кожух от филц и отгоре се заливат с земновлажен бетон. Върху него се поставят канализационните тръби, като се придава и необходимия наклон. Там където са местата за отпушване на канали и инспекция на канализационната система, подложния бетон е усилен и по-дебел, като може да се постави и арматура за да се избегне слягането на участъка. За добрата работа на дренажа е потребно да бъде превключван на повече места към канализацията, през определени разтояния или във всяка шахта по трасето. Когато канализационната система е от смесен тип, тогава е още по-подходящо за дренажа. Ако обаче по трасето на дренажа няма канализация, то тогава, задължително се изграждат ревизионни шахти до заустването на дренажа в канализацията, като на самото заустване също се изгражда шахта или пък се зауства в първата най-близка шахта на канализацията, от където се обслужват каналите и извършва отпушване на канали.

Шахтите имат и още една функция, да се извършва проверка но водното налягане в системата. Тази проверка се извършва след построяване на канализацията, за да се установи херметичността на каналите и връзките между отделните тръби и се извършва преди да се засипе изкопа или поне връзките. Канализацията се пробва на налягане като се пълни до височината на шахтите, нивото което би се съответствало при запушена канализация. Ако се установи теч, се отстранява и пак се пробва, докато се херметизира напълно.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a commentЕксплоатация и отпушване на канализация в София

Posted on септември 9th, 2016 by

Предоставяме качествена услуга отпушване на канали в София от otpushvanenakanalbg.com за държавни и частни учреждения, предприятия, фирми малки и големи, сгради етажна собственост, собственици на имоти и наематели – потърсете професионалистите. Във полза на клиента е да се упоменат важни обстоятелства поради които канализацията може да се запуши.

Ако една канализационна мрежа още в самото начало бъде добре проектирана и строителя я изпълни с професионализъм, то при експлоатацията й, канализацията ще функционира много добре и специалистът по отпушване на канали би бил излишен в това число и ремонтът. Строителят трябва да осигури опитни майстори на канални системи в т.ч. подземна и надземна канализация които да извършват добре снаждането на тръбите, изграждането и измазването на ревизионните шахти, да се следи за наклона на канала, подложният бетон, засипване на канала с мека пръст или пясък /кожух/ и т.н. Ако тези действия от строителя бъдат спазени то собствениците на имотите ще имат една перфектно работеща канализация. Добре е на един строителен обект ако се установят дефекти по канализацията те да бъдат отстранени своевременно и професионално в противен случай ползвателите й ще се сблъскат с проблеми.

Още един проблем на канализацията е стопанисването й, и нейната експлоатация. Ако канализацията бъде правилно изградена с поставени на правилните места ревизионни шахти и отвори, с хубав наклон на тръбите, а ползвателите й изхвърлят в нея отпадъци от всяко естество, то тя при всички положения ще се запуши и майстора по отпушване на канали ще бъде извикан за да си свърши работата ако не се стигне и до ремонт на канала. Когато в някои имоти се извършват строителни ремонти, попадането на строителни отпадъци в канала е напълно възможно ако не се осъществява необходимият контрол от заинтересованите лица или собствениците на имотите. Навременните ремонти на канализацията и бързите действия при запушен канал, ще допринесат за удължаване на годността й.

И на края ако една канализация е неправилно построена или в определен участък са допуснати дефекти като, обратен наклон, неправилно снаждане на тръбите, неправилни ъгли на връзките, тръбите не са покрити с мека пръст или пясък /особенно в улични участъци/, не е поставен подложен бетон на ревизионните шахти /което може да предизвика слягане, а оттам денивелация и счупване на каналните тръби/ и т.н. Всичко това ще доведе до постоянни инциденти с канализацията ви, затова ви предлагаме опитен майстор по отпушване на канали, и ремонт на канали който ще реши проблемите ви.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали и подземни сградни канали

Posted on юли 14th, 2016 by

канализацияXоризонталната мрежа в сутерена приема водите от вертикалните клонове и чрез общ събирател — сградно канализационно отклонение, отвежда каналните води в уличната или дворната канализация. Вертикалните клонове, след като стигнат около 40 см под пода на избата, се насочват хоризонтално към главния или друг някой хоризонтален клон, които са предмет на отпушване на канали. Хоризонталните канални участъци в сградата, положени в земята, се правят от каменинови тръби с минимален диаметър 150 мм за клозети и 100 мм за умивалници, бани и мивки. При голям брой санитарни прибори диаметрите се определят съгласно нормите. Наклоните на тръбите са от 0,02 до 0,06. При нужда се допускат и по-малки наклони, когато се докаже или е очевидно, че при избрания диаметър няма опасност от задръстване (например оттичащите се води в по-голямата си част не са особено замърсени) или се вземат специални мерки против задръстване (по-обилно промиване). (Имахме проблеми с наклоните и хората от този сайт ни помогнаха.)

Диаметърът и наклонът на хоризонталните канални участъци към уличната канализация зависят от наклона на парцела към уличната канализация, дълбочината й, и разстоянието до нея. От наклоните зависи дали каналите ще са обект на отпушване на канали. Минимално покритие на положени под пода тръби се приема 10 см.
При големите наклони, за които са нужни големи изкопи, опасни за основите на сградите, се предвиждат шахти за убиване на скоростта или вертикални чупки. Когато дълбочината на уличната канализация е недостатъчна, за да се запази минималният наклон на хоризонталните клонове в избата, налага се те да се полагат над пода. При големи обществени сгради хоризонталните клонове се монтират обикновено в монтажни коридори, оставени в избите. Поради по-голямата дълбочина на тези коридори по същите cъображения често се налага каналните клонове да бъдат монтирани над пода или даже към тавана на монтажния коридор, но там отворите за отпушване на канали са много неудобни за работа.

В подобни случаи тръбите се закрепват към стените или тавана със стоманени скоби или се поставят върху тухлена зидария, бетонна конзолка и др. В последните два случая се употребяват каменинови тръби, а в първия случай — чугунени. Възприемането на един или друг начин зависи от конкретните условия и икономически съображения. Например при необходимост от монтиране на каменинови тръби на по-голяма височина от пода е по-добре да се приеме вариантът с бетонова козирка, отколкото с тухлена зидария, защото ще бъде по-икономична.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentУстройство на машина за отпушване на канали

Posted on май 27th, 2016 by

В последните десет петнадесет години, професионалните машините за отпушване на канали София и страната ни, навлязоха масова и са обект на гаранционна и след гаранционна поддръжка. За да работят безаварийно, безпроблемно и леко, трябва да се осигурява добра ежедневна поддръжка и обслужване. За тази цел трябва да се познава устройството на машината, нейните съставни части, агрегати и механизми. Устройството на машината за отпушване на канали не е никак сложно, но иска поддръжка.
Ето от какви части се състои машината:
1. Корпус – изработен от лека сплав /неръждаема/, в който са събрани механизмите.
2. Електромотор – с мощност от 250 вата до един киловат /в зависимост от мощността на машината/.
3. Специален шнек – предаващ движението от електромотора към спиралата за отпушване на канали.
4. Електрическа кутия – осигуряваща смяна на посоките на въртене на електромотора.
5. Ремък със зъбци – предаващ движението от електромотора към шнека.
6. Челюсти – Обикновенно с три съставни части, осигуряващи здравото захващане на спиралата.
7. Ръкохватка – посредством която се захваща спиралата или освобождава.
8. Електрически ключ – за пускане в действие на машината, както и за смяна на посоките на движение.
9. Два вида пружини – За връщане на ръкохватката към първоначално положение и за челюстите.
10. Капаци затварящи корпуса на машината за отпушване на канали – изработени от метал или пластмаса.
11. Кабел – за включване към електрозахранването.
12. Крака на машината – в зависимост от марката, краката могат да се регулират.
Работата на машината се състои в следното:
Спиралата минава през специалния отвор /шнек/, и при работа на електромотора шнека се върти, но не задвижва спиралата, докато не се натисне ръкохватката, която от своя страна затваря челюстите около спиралата и движението от електромотора се предава на спиралата. И така при натисната ръкохватка спиралата се върти докато влезе в канала, след това се дига ръчката и се подвежда нова част от пружината, тази операция се повтаря докато си стигне запушения участък.

Техниката се продава както в София, така и в по-големите градове в страната.
Гресиране на триещите се части и механизми.
За да действа безотказно уреда за отпушване на канали трябва редовно да се гресира и смазва. Някои от производителите са монтирали гресьорки, други, специални отвори с кичета за смазване. Една капка масло на триещите се части ще осигури по-дълъг живот на вашата машината.

Posted in Отпушване на канали | Tagged | Leave a commentОтпушване на канали при дъжд

Posted on ноември 9th, 2015 by

канализацияДъждовната вода от водосточните канали се отвежда към главните хоризонтални щрангове на битовата канализация в сградата по най-целесъобразния и икономичен път, като се спазват същите изисквания, както при битовата канализация и мерките за предотвратяване на отпушване на канали. Хоризонталните клонове от водосточните тръби минават под пода на избата, тъй като това икономисва направата на изкоп, освен това се избягва разкопаване под тротоара, където има различни други инсталации (телефонна, електрическа, газова и др.).

При вкарването на дъждовните води в хоризонталната битова или производствена канализация в сутерена съществува опасност през време на дъжд евентуално да се запушат подови или други сифони, разположени в сутерена, и помещенията да се напълнят с дъждовна вода примесена с фекална. Затова при съществуване на подобна опасност, особено когато биха се нанесли големи щети на ниско разположените помещения (апаратури, складирани материали и др.), дъждовните води не се вкарват в сутерените, а се съединяват с битовата (промишлената) мрежа вън от сградата (изб. се отпушване на канали).
Хоризонталната (подземната) канализационна мрежа за дъждовни води се прави от каменинови (с асфалто гудронно уплътняване на връзките), бетонни (с азбесто циментово уплътняване на връзките). азбесто циментни тръби (с азбесто циментово уплътняване на връзките) или с пластмасови (ПВЦ) тръби на които има гумено уплътнение на връзките или специално лепило. Тръбите се полагат на дълбочина, както при битовата канална мрежа. В промишлени сгради близо до машини, източник на динамични удари, тръбите се полагат на по-голяма дълбочина или се предпазват чрез бетонни или други покривки. Ревизионни шахти на мрежата за дъждовна вода обикновено се поставят само в производствените сгради (при промяна на посоката, диаметъра, наклона, при разклонения, по прави тръбни участъци през около 25 и повече метри в зависимост от наклона, диаметъра и др.).
Вместо ревизионни шахти (за отпушване на канали) може да се предвидят отвори за ревизия и почистване.
Поради недостатъчна височина на уличната или дворната канализационна мрежа може хоризонталните участъци да се прокарат на пода, както при битовата канализационна мрежа.

Posted in ВиК услуги | Tagged | Leave a comment